preskoči na sadržaj
CUC cvrkuti:
Ocjenjivački sud

Obrazovne sadržaje pripremljene i/ili aktivnosti izvedene primjenom mreža i/ili alata društvenog softvera prijavljene na natječaj ocjenjivat će stručni Ocjenjivački sud Webfestivala 2011 kojeg čine:
Datum: 20. 5. 2011. u 15:22 sati1. Ana Keglović Horvat, Fakultet prometnih znanosti

2. Arjana Blažić, IX. gimnazija

3. Branko Mažar, CARNet

4. Ivan Arar, 24 sata digital d.o.o.

5. Ivan Brezak Brkan, Netokracija

6. Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

7. Mihaela Banek Zorica, Filozofski fakultet

Mihaela Banek Zorica docentica je na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je informatologiju i češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala 2007. godine u području Informacijskih znanosti obranivši rad pod naslovom Sustavi za upravljanje obrazovnim materijalom u elektroničkom okruženju. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i nacionalnih projekata u sklopu koji je objavila niz znanstvenih radova te sudjelovala s izlaganjima na međunarodnim i domaćim konferencijama.

U koautorstvu je objavila dvije knjige, tri poglavlja u knjizi, te više od 30 znanstvenih i stručnih radova. Član je glavnog odbora europske Zaklade ENSIL (Stichting ENSIL - European Network for School Libraries and Information Literacy), te član uredništva međunarodnog časopisa School Libraries Worldwide. Dobitnica je godišnje nagrade IASL (International Association of School Librarianship) za 2010. godinu. Iste godine Sveučilište u Zagrebu, Povjerenstvo za e-učenje dodijelilo joj je nagradu za upotrebu društvenog softvera u e-kolegiju.Webfestival on delicious
preskoči na navigaciju