preskoči na sadržaj
CUC cvrkuti:
Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda

Ocjenjivački sud pregledao je sve prijedloge pristigle u predviđenom roku na natjecanje u kategoriji „U klupi s društvom“, te nakon detaljne raščlambe i diskusije donio zajedničku odluku o tri prijavljena sadržaja koji u najvećoj mjeri zadovoljavaju definirane kriterije natjecanja.

Ocjenjivački sud, nakon ocjenjivanja, donosi odluku o nagradama kako slijedi:


1. Mjesto : Istraživački projekt u sklopu predmeta likovna umjetnost

Nastavno pomagalo čija je svrha potaknuti učenike prirodoslovnog usmjerenja (matematička gimnazija) na učenje sadržaja iz područja likovne kulture. Pohvalno je da projekt posebno naglašava komponentu integracije i angažiranosti učenika u izradi sadržaja. Prisutna je dvosmjerna komunikacija, a donekle i mogućnost dijeljenja sadržaja. Nastavnici i učenici koriste forme za komentiranje i komunikaciju u analizi objavljenog sadržaja. Važna je primjenjivost sadržaja na drugi kontekst ili drugi grad, a materijali se mogu sačuvati i za kasniju upotrebu. Sadržaj je objavljen u wikiju, koji je zaštićen što pokazuje svjesnost autora o potrebi zaštite podataka, koristi se Google Maps kao lokacijsko sredstvo, te se u sadržaju integriraju video prilozi objavljeni na YouTube.


2. Mjesto : Geografske karte sa svrhom

Ovo nastavno pomagalo koristi zabavne sadržaje i online igre kako bi pomoglo učenicima da na zabavan način svladavaju nastavna gradiva iz geografije. Učenik može ne reagirati, postoji doza interaktivnosti, a sadržaj se može koristiti u nastavi za širi krug korisnika, odnosno učenike u 6.,7. i 8. razreda u cijeloj Hrvatskoj. Unutar sadržaja i interaktivnih igara postoje rang liste, a na temelju liste ostvarenih rezultata putem učenici se mogu natjecati u usvojenim znanjima. Ovaj vid učenja uz korištenje online igara osobito je dobro prihvaćen kod učenika radi njegove zanimljivosti i dinamike. Iako oskudan sadržajem, prijedlog je ciljano rađen da testira znanje, dovede do učenja i pomaže nastavnicima i učenicima kao nastavno pomagalo.

3. Mjesto : Razredne web stranice 1.b

Iako se prvenstveno radi o web stranicama i prijedlog ne obiluje elementima društvenog softvera i dijeljenja na društvenim mrežama, u ovom prijedlogu postoji kolaboracija između učenika tog razreda. Radi se o korisnicima niže dobne skupine kod koje je izuzetno važno pravilno i prema principima sigurnosti razvijati naviku korištenja društvenog softvera, kao i naći nove, inovativne načine učenja prilagođene generacijama rođenim u digitalno doba. Pitanje je primjenjivosti sadržaja na širi kontekst, no na ograničenoj grupi učenika ovaj je pristup više no jaka spona nastavnika, učenika i sadržaja koje moraju savladati.

 

Ocjenjivački sud se nada da ce nagrađeni ostvarene nagrade shvatiti kao priznanje za njihov trud i prepoznavanje društvenog softvera kao alata pogodnog za unapređenje nastave, ali i kao poticaj da daljnjom edukacijom i radom unaprijede korištenje društvenih alata i servisa.
Svim ostalim kandidatima zahvaljujemo na prijavama i želimo daljnji napredak kako bi na dobrobit svojih učenika i studenata iskoristili u maksimumu svojih mogućnosti prednosti društvenih softvera u nastavi.
Čestitamo nagrađenima, a svim kandidatima želimo uspješnije rezultate u radu.

Napomena članova Ocjenjivačkog suda
Generalno gledajući, Ocjenjivački sud je očekivao nešto višu razinu pristiglih prijedloga u kontekstu natjecanja i teme, no ipak je donio odluku o ocjenjivanju pristiglih prijedloga čime se nastoji potaknuti trenutne kandidate na još intenzivniji i bolji rad, a sve one koji tek ulaze u svijet obrazovanja kroz društveni softver potaknuti na temeljitu edukaciju i prihvaćanje prednosti ovakovog načina komunikacije. Time bi se ujedno podigla i kvaliteta prijedloga za neka buduća natjecanja.

 

 
Datum: 26. 10. 2012. u 12:47 sati
Webfestival on delicious
preskoči na navigaciju