preskoči na sadržaj
CUC cvrkuti:
Kriteriji ocjenjivanja

Kriteriji prema kojima će se ocjenjivati prijavljeni obrazovni sadržaji i aktivnosti formalnog i neformalnog karaktera u kategoriji "U klupi s društvom" su sljedeći:


  KRITERIJI BROJ BODOVA EVALUACIJSKI FAKTOR
       
1. Svrhovitost 1-5 3
2. Interaktivnost i/ili komunikacija 1-5 3
3. Kreativnost korištenja odabranog alata u nastavi 1-5 2
4. Primjena sigurnosti u korištenom alatu 1-5 2
5. Primjenjivost 1-5 2
6. Kontinuiranost i održivost 1-5 1

1. Svrhovitost

Izuzetno je važno da se sva nastavna pomagala, pa tako i svi alati i tehnologije, uključujući mreže i  alate društvenog softvera, koriste prvenstveno radi unaprjeđenja kvalitete nastave. U sklopu ovog kriterija ocjenjivat će se:

 • Koristi li se odabrani alat s jasnom svrhom koja doprinosi kvaliteti nastave,
 • Koliko primjena odabranog alata s obzirom na njegove mogućnosti i funkcionalnosti doprinosi cilju ostvarivanja kvalitetnije nastave,
 • Je li način na koji se alat koristi u skladu s opisom svrhe njegove primjene iz prijavnice na natjecanje,
 • U kojoj mjeri je korištenje odabranog alata primjereno kontekstu nastave opisanom  u prijavnici (dob i skupina korisnika, tema sadržaja, vrsta obrazovnog programa, način izvođenja nastave i sl.).

2. Interaktivnost i/ili komunikacija

Društveni softver se temelj na komunikaciji, razmjeni informacija i sadržaja te kreiranju online zajednica. Ukoliko su odabrani kao obrazovni alati, te njihove karakteristike i prednosti trebale bi biti prisutne u nastavi i doprinijeti njenoj kvaliteti. Ovim će se kriterijem mjeriti:

 • U kojoj su mjeri iskorištene mogućnosti odabranog alata za komunikaciju i razmjenu sadržaja,
 • Je li omogućena i potiče li se dvosmjerna komunikacija i dvosmjerno objavljivanje sadržaja,
 • Imaju li svi korisnici mogućnost ravnopravnog sudjelovanja i doprinosa sadržaju/aktivnosti te komunikaciji, npr. mogućnost komentiranja, objave sadržaja, sudjelovanja u diskusiji i sl.
 • Participiraju li korisnici aktivno u stvaraju društvene zajednice kreiranjem vlastitog sadržaja,
 • Kontinuitet u komunikaciji s korisnicima/polaznicima.

3. Kreativnost korištenja odabranog alata u nastavi

Alati društvenog softvera nude niz mogućnosti i funkcionalnosti koje je moguće iskoristiti u nastavi. Ovim kriterijem provjeravat će se:

 • Iskorištenost potencijala odabranog alata - koje mogućnosti/funkcionalnosti odabranog/ih alata se koriste i u koju svrhu,
 • Brojnost i stupanj integriranosti odabranog alata s drugim alatima i servisima društvenog softvera. Koriste li se drugi alati? Ako da, koliko njih i na koji način te u koju svrhu se koriste.

4. Primjena sigurnosti u korištenom alatu

Sigurnost na Internetu, a osobito pri korištenju alata društvenog softvera izuzetno je važna. Još veću važnost sigurnost ima u nastavi, kada su korisnici nekog alata učenici i studenti. Pritom je važno osigurati da sudionici nastave budu upoznati s potencijalnim opasnostima te zaštititi njihovu privatnost u najvećoj mogućoj mjeri. Ovim kriterijem provjeravat će se:

 • Vodi li se računa o osiguravanju sigurnosti /privatnosti na Internetu na temelju opisa navedenog u prijavi na natjecanje:
  • Postoji li vidljiva primjena zaštite privatnih podataka s obzirom na dob korisnika i/ili upozorenje o mogućim opasnostima i načinima zaštite (je li voditelj nastave informirao druge sudionike o mogućim opasnostima i načinima zaštite), je li reguliran pristup sadržaju,
  • Vodili se posebno briga o eventualnim zlostavljanjima s obzirom na dob,
  • Kontrolira li voditelj nastave način komunikacije sudionika nastave.

5. Primjenjivost

Kroz ovaj će kriterij Ocjenjivački sud evaluirati mogućnost da se obrazovni sadržaj i/ili aktivnost izrađen primjenom neke od mreža i/ili alata društvenog softvera može primijeniti i na druge slične obrazovne situacije te u različitom vremenskom periodu.

6. Kontinuiranost  i održivost

Da bi do izražaja došle njihove prednosti i mogućnosti, te da bi se potaknulo stvaranje online zajednice oko neke teme ili aktivnosti, društveni mediji traže redovito objavljivanje novih i ažurnih sadržaja, te kontinuiranu komunikaciju korisnika ili članova zajednice. Ovim će se kriterijem ocjenjivati kontinuitet u objavi sadržaja.

 

 
Datum: 20. 5. 2011. u 14:53 sati
Webfestival on delicious
preskoči na navigaciju