Webinar o obrazovnim online igrama

prof. dr. Saša Divjak s Fakulteta za računalstvo i informatiku u Ljubljani održao je 12. rujna 2014webinar o obrazovnim interaktivnim online igrama, tijekom kojeg sudionicima nastojao približiti široko područje obrazovnih interaktivnih online igara u svega 45 minuta.

Webinar je pratilo 46 sudionika koji su se upoznali s pojmom obrazovnih interaktivnih online igara te njihovim prednostima i zamkama kao i trendovima razvoja u bliskoj budućnosti. Na primjerima dobre prakse s različitih stručnih područja dobili su uvid u neke alate za izradu obrazovnih interaktivnih igara u nastavi te su na kraju imali priliku postaviti pitanja na koja je prof. dr. Saša Divjak sa zadovoljstvom odgovorio te pozvao sve zainteresirane za ovu temu da mu se s dodatnim pitanjima obrate na e-mail adresu: Sasa.Divjak@fri.uni-lj.si.

Prezentaciju s webinara veličine 100 MB možete preuzeti na ovoj poveznici

 

***

prof. dr. Saša Divjak je professor emeritus na Fakultetu računalstva i informacijskih znanosti Sveučilišta u Ljubljani, na kojem je obnašao i funkciju dekana. Tijekom svoga radnog vijeka imao je priliku kroz svakodnevni posao ostvariti svoj interes za računalne igre i njihovu primjenu u obrazovanju mladih naraštaja. Saša je imao važne uloge u mnogim međunarodnim i domaćim projektima i udruženjima, od kojih se može istaknuti uloga Predsjednika Europske akademije znanosti  (www.eurasc.org).