Pobjednici natjecanja

Prema odluci Ocjenjivačoga suda pobjednici natjecanja Webfestival 2014 u kategorijama Junior i Kadet su:

Kategorija Junior

MatOS

Tomislav i Dora Jakopec

Podaci za pristup igri:

Korisničko ime: tjakopec@ffos.hr

Lozinka: t

 

MatOS je online interaktivna obrazovna igra koja djeci omogućuje vježbanje matematičkih zadataka na nivou nižih razreda osnovne škole. Ocjenjivački sud smatra da je igra primjerena uzrastu korisnika kojoj je namijenjena, svrhovita je te se ističe svojom jednostavnošću i originalnošću. Igra je interaktivna te prilagođena različitim platformama. Posebno se pohvaljuje napor autora uložen u samostalni razvoj igre te izradu i odabir sadržaja (vizualnih elemenata) koji su iznimno bliski ciljanoj grupi korisnika.

Kategorija Kadet

Lov na brojeve

Aleksandra-Maria Vuković

 

Obrazovna online interaktivna igra „Lov na brojeve“ ima jasno postavljen obrazovni cilj - uvježbavanje potpunih kvadrata brojeva do 400 (202) te obrnuto uvježbavanje odgovarajućih kvadratnih korijena koji je uspješno obrađen i kroz samu igru. Ocjenjivački sud posebno pohvaljuje napor autorice uložen u izradu igre te su uz prijavljenu igru na natječaj, primijetili i prepoznali kvalitetu ostalih igara koje je autorica izradila. Jednostavnost sudjelovanja u igri omogućena je jasnim i kratkim uputama, dok je sama igra ostala dovoljno kompleksna da ciljanu skupinu potakne na sudjelovanje. Igra je iznimno interaktivna i zabavna te potiče na ponovno igranje. Ocjenjivački sud čestita autorici na izvrsnom spoju zabave i edukacije te jasnoći prijenosa obrazovne poruke.

 


Posebna pohvala Ocjenjivačkoga suda

Pored pobjedničkih obrazovnih interaktivnih online igara, Ocjenjivački sud je dodijelio posebnu pohvalu obrazovnoj interaktivnoj igri Sigurnost na Internetu, grupe autora: Lidija Kralj, Mario Lohajner, Zehra Delić, Ivana Duvnjak, Marijana Ivošević, Petar Kopunović Legetin, Jadranka Kurtović, Brankica Majdiš, Nikolina Mandić, Blanka Mihaljević, Zorica Mohnacki, Biljana Nikšić, Mirta Šter, Tea Toplak, Štefanija Šarec, Sanja Ivačić, Brankica Kovaček, Gordana Lohajner, Željka Marković-Bilić, Marina Zember, Marinka Mlinarić, Daliborka Vuković, Terezija Šalamon, Stela Pavetić, Gordan Bijelić, Natalija Golovrški, Vesna Lončar-Cindrić, Verica Lukačević, Vedran Šperanda, Đurđa Trupinić, Tamara Đurđević Filipović, Manuela Kujundžić, Maja Loina, Dunja Mijović, Darko Rakić, Jelena Glavurdić, Agnes Jelačić, Davor Šimić, Sanja Ujević i Vedrana Žaja.

Ova obrazovna interaktivna online igra se bavi vrlo aktualnom tematikom sigurnog i odgovornog korištenja Interneta te se ističe količinom i kvalitetom vrlo korisnog sadržaja, prilagođenog ciljanim skupinama od prvog do osmog razreda. Premda ostavlja vrlo profesionalan dojam, preporuka autorima je poraditi na optimizaciji rada za različite preglednike. 

 


Nagrada publike

Glasovima publike najboljom obrazovnom interaktivnom online igrom proglašen je MatOS, autora Tomislava i Dore Jakopec.

Podaci za pristup igri:

Korisničko ime: tjakopec@ffos.hr

Lozinka: t