preskoči na sadržaj
CUC cvrkuti:
Kriteriji ocjenjivanja

Kriteriji prema kojima će se ocjenjivati prijavljeni multimedijski obrazovni sadržaji su sljedeći:
 


 

KRITERIJI

BROJ BODOVA

EVALUACIJSKI FAKTOR

1. Informativnost 1-5 3
2. Kreativnost 1-5 2
3. Primjenjivost u obrazovanju 1-5 3
4. Stil 1-5 2

* Evaluacijskim faktorom dodjeljuje se odgovarajuća važnost dodjeljenim bodovima za pojedini kriterij, što znači da se broj bodova množi s evaluacijskim faktorom.

Informativnost

Budući da se multimedijski obrazovni sadržaji koriste u svrhu edukacije i stjecanja novih znanja ili vještina, vrlo je važno da prijavljeni rad jasno prenosi informacije. Stoga će se ovim kriterijem ocjenjivati:

 • jasnoća obrazovne poruke
 • struktura informacija
 • utemeljenost informacija.

Ovaj kriterij nosi od 1-5 bodova i ima evaluacijski faktor 3.

Kreativnost

Izrada multimedijskog sadržaja od autora, osim tehničkog znanja, zahtjeva i određeni stupanj kreativnosti. U procesu izrade multimedijskog sadržaja od osmišljavanja i razvoja ideje do prezentacije ideje kroz medij, autor izražava svoju kreativnost. U sklopu ovog kriterija ocjenjivat će se:

 • originalnost koncepta
 • autorska ideja prijenosa informacija
 • inovativna upotreba tehnologije i medija
 • originalnost prikaza neke obrazovne informacije.

Ovaj kriterij nosi od 1-5 bodova i ima evaluacijski faktor 2.

Primjenjivost u obrazovanju

Ovogodišnji Webfestival namijenjen je obrazovnoj multimediji, stoga je važno da prijavljeni rad prenosi obrazovnu poruku. Ovim kriterijem mjerit će se:

 • obrazovni karakter 
 • primjenjivost rada u obrazovnom kontekstu formalne, neformalne ili informalne prirode*.

Ovaj kriterij nosi od 1-5 bodova i ima evaluacijski faktor 3.

Stil

Današnji alati omogućavaju izradu jednostavnih ali istovremeno efektnih i vizualno dopadljivih multimedijskih sadržaja. Prvenstveno vizualan doživljaj utječe na korisnikov dojam, ali osobnost i originalnost su karakteristike koje će presuditi hoće li se i koliko dugo korisnik zadržati na multimedijskom sadržaju. Stoga će se ovim kriterijem provjeravati:

 • opći dojam
 • mogućnost interakcije sa sadržajem
 • prepoznatljivost.

Ovaj kriterij nosi od 1-5 bodova i ima evaluacijski faktor 2.

*Pod pojmom multimedijskih sadržaja formalnog i neformalnog karaktera podrazumijevamo sve one multimedijske sadržaje i aktivnosti namijenjene stjecanju znanja u obrazovnim institucijama - osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, odnosno one oblike organiziranog obrazovanja koji nisu formalno vrednovani kao što su npr. tečaj stranog jezika, stručno usavršavanje za potrebe posla u obliku tečajeva/seminara i sl.

Pod pojmom multimedijskih sadržaja informalnog karaktera podrazumijevamo sve one sadržaje namijenjene stjecanju vještina i znanja koje se događa spontano, bez posebnog plana i strukture i koje nije dio sadržaja koji nudi neka ustanova već pojedinac.

 
Datum: 24. 4. 2013. u 14:38 sati
Webfestival on delicious
 
 
preskoči na navigaciju