Vijesti

23.11.2010. 10:08
Završio Webfestival 2010
Dodjelom nagrada pobjednicima natjecanja završio je Webfestival 2010. Vidimo se dogodine, s novim aktivnostima i novom temom natjecanja. Do skorog viđenja!

16.11.2010. 11:52
Dodijeljene nagrade i priznanja autorima pobjedničkih kolegija
Na svečanom proglašenju pobjednika Webfestivala 2010, održanom 16. studenog 2010. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, uručena su priznanja i nagrade autorima najboljih kolegija:

08.11.2010. 17:23
Objavljeni pobjednici Webfestivala 2010
Glasanje ocjenjivačkog suda je završilo i objavljeni su pobjednici Webfestivala 2010.! Pobjednicima su proglašeni sljedeći kolegiji: Juniori: Mali geografski laboratorij Kadeti: Od ideje do filma  Seniori: Financijska matematika Najbolja primjena multimedije u obrazovanju: Kemija 8 Najbolja primjena Moodle aktivnosti: Tehničko crtanje pomoću računala Uz ove nagrade, ocjenjivački sud je dodijelio i posebnu pohvalu kolegiju Profesionalni izazovi u baletu.

Kriteriji ocjenjivanja

Kriteriji prema kojima će se ocjenjivati prijavljeni kolegiji objavljeni pomoću alata za udaljeno učenje Moodle su sljedeći:


  KRITERIJI BROJ BODOVA EVALUACIJSKI FAKTOR
      Seniori  Kadeti  Juniori 
1. Instrukcijski dizajn 1-5 3 3 3
2. Skladnost vizualnih elemenata i opći dojam 1-5 2 2 3
3. Razina upotrebe alata u Moodle-u 1-5 3 2 1
4. Inovativnost 1-5 2 2 2
5. Multimedijalnost 1-5 2 2 2
6. Primjenjivost modela nastave na druge kolegije/nastavu 1-5 2 2 2
7. Interaktivnost 1-5 1 1 1

Instrukcijski dizajn

Pod pojmom instrukcijski dizajn podrazumijeva se djelotvorna primjena odgovarajućih pedagoških i didaktičkih načela u oblikovanju nastavnih sadržaja i načina poučavanja, pri čemu kod e-obrazovanja tehnologija nije u prvom planu, već su to rezultati poučavanja i učenja. U sklopu ovog kriterija stoga će se ocjenjivati:

 • Je li iz materijala u kolegiju vidljiva nastavna poruka (svrha ili cilj nastave)?
 • Jesu li sadržaji organizirani i prezentirani na dosljedan način prikladan za vrstu sadržaja i znanja koja se nastavom obrađuju?
 • Jesu li pedagoška i didaktička načela korištena u kolegiju prikladna za publiku kojoj je nastava namijenjena?
 • Jesu li tehnologije, alati i mediji dostupni u sklopu Moodle-a korišteni u skladu s pedagoškim i didaktičnim načelima?
 • Jesu li materijali osmišljeni i oblikovani na način koji će ih učiniti dostupnima najširem krugu korisnika (prilagođeni koliko je moguće različitim stilovima učenja uz poštivanje načela koja svim korisnicima omogućavaju da pristupe što većem dijelu obrazovnih materijala i aktivnosti u kolegiju, uključujući i korisnike s invaliditetom)?
 • Jesu  li jezik i stručna terminologija prikladni polaznicima kojima je kolegij namijenjen?

Skladnost vizualnih elemenata i opći dojam

Iako je Moodle sustav u kojem su pojedini elementi, a ponekad i dizajn sučelja unaprijed definirani, nastavnici i dizajneri mogu odabirom aktivnosti, modula i blokova, ali i dizajnom materijala koje će uključiti u kolegij, oblikovati sučelje tako da polaznicima bude ugodnije i jednostavnije za korištenje. Ovim će se kriterijem evaluirati:

 • Duh i prepoznatljivost kolegija
 • Vizualni sklad pojedinih elemenata koji se u kolegiju koriste (bojâ, vizualnih elemenata, grafičkih prikaza, logotipa i slično)
 • Preglednost sučelja i navigacije kroz sadržaje kolegija.

Razina upotrebe alata u Moodle-u

Jedna od glavnih karakteristika Moodle-a  je njegova modularnost koja ga čini osobito prilagodljivim pojedinom obrazovnom kontekstu. Moodle nudi veliki niz alata, resursa i aktivnosti koje je moguće na najrazličitije načine uključiti u nastavu, a sve više nudi i mogućnost kombiniranja nastave u Moodle okruženju s aktivnostima u okruženjima poput sustava za e-portfolio Mahara ili sustava za virtualnu stvarnost Second Life.

 • Je li primjena mogućnosti Moodle-a kroz uporabu njegovih alata i modula, u kontekstu u kojem se kolegij održava, prikladna u svrhu realizacije određenih nastavnih aktivnosti?
 • Jesu li posebno razvijeni moduli preuzeti za pojedinačnu instalaciju Moodle-a, koji nisu dio standardnog Moodle paketa, prikladno primijenjeni u kontekstu?
 • Koristi li se mogućnost integracije Moodle sustava i drugih softverskih rješenja/ sustava i na koji su način ti sustavi uključeni u nastavu (npr. Mahara ili sl.)?

Inovativnost

Napredak nekog područja često će ovisiti o iskoracima kroz inovativnu primjenu već postojećih alata. Stoga će se ovim kriterijem evaluirati novost tj. originalnost koncepta korištenja:

 • Moodle-a kao LMS alata (za sve aspekte nastave ili samo neki njen dio)
 • Pojedinih alata i modula unutar sustava Moodle (za sve aspekte nastave ili samo neki njen dio).

Multimedijalnost

Prijenos informacija putem Interneta sve se više temelji na multimedijalnim (primarno audio i vizualnim) sadržajima, a takva je sve češće i komunikacija putem Interneta ili weba. 
Razvoj IKT-a danas omogućava da gotovo bilo tko već  i s osnovnim tehničkim predznanjima kreira multimedijalne sadržaje. Jednako tako, putem weba je dostupna gotovo neograničena količina gotovih multimedijalnih sadržaja koje je moguće preuzeti ili koristiti izravno online. Uz ove preduvjete, kao i uz sve veći broj korisnika kojima je dostupan brz i širokopojasan Internet, mogućnosti korištenja multimedijalnih sadržaja u nastavi svakim su danom sve veće.  No pritom je od korištenja multimedije važnije na koji je način multimedija uključena u nastavu, pa će Ocjenjivački sud kroz ovaj kriterij ocjenjivati:

 • Pedagošku i didaktičku opravdanost i prikladnost korištenja multimedije u kolegiju
 • Usklađenost multimedije koja se koristi s ciljevima nastave i prezentacije sadržaja 
 • Prikladnost multimedije koja se koristi u nastavi za skupinu polaznika kojoj je kolegij namijenjen
 • Originalnost tj. autorstvo multimedije.

Primjenjivost modela nastave na druge kolegije/nastavu

Moodle kao LMS sustav otvorenog kôda počiva na ideji suradnje i zajedničke izgradnje resursa te razmjene iskustava i saznanja - kako onih vezanih uz razvoj Moodle-a kao alata, tako i onih koje se odnose na primjenu Moodle-a u različitim obrazovnim situacijama. Kroz ovaj će kriterij ocjenjivački sud evaluirati mogućnost da se model nastave u Moodle okruženju primijenjen u kolegiju primijeni i na druge slične obrazovne situacije ili kolegije.

Interaktivnost

Interakcija, kako u razredu, tako i u online nastavi, ključan je dio nastave i obrazovanja. Način na koji je osmišljena interakcija polaznika i nastavnika, polaznika međusobno, ali i polaznika sa sadržajem, uvelike će utjecati na kvalitetu nastave, stoga će se ovim kriterijem evaluirati:

 • Vrsta i razina interakcije polaznika i nastavnika prisutna u nastavi te je li interakcija u skladu s pedagoškim principima i publikom kojoj je nastava namijenjena
 • Vrsta i razina interakcije polaznika međusobno prisutna u nastavi te je li interakcija u skladu s pedagoškim principima i publikom kojoj je nastava namijenjena
 • Postoji li i na koji je način osmišljena interakcija polaznika sa sadržajem, te je li prikladna za dob i profil polaznika na kolegiju?
   

***

Pod terminom „online kolegij“ podrazumijevaju se svi obrazovni materijali objavljeni u LMS sustavu Moodle. To uključuje sveučilišne kolegije, nastavne predmete osnovnih i srednjih škola te obrazovne materijale drugih obrazovnih ustanova i njihovih razina obrazovanja.

Nadalje, pod terminom „online kolegij“ podrazumijevaju se svi materijali objavljeni u LMS sustavu Moodle predviđeni za izvođenje u potpunosti online, u kombinaciji online nastave i nastave uživo ili kao dodatak redovnoj nastavi u učionici.

Pod terminom „online kolegij“ podrazumijevaju se obrazovni materijali koji obuhvaćaju sve elemente (nastavni sadržaj, komunikaciju, provjeru znanja, literaturu i dr.) ili samo pojedine nastavne aktivnosti ili aspekte nastave (samo komunikacija, samo nastavni sadržaj ili dr.) potrebne za održavanje nastave objavljene u Moodle-u.


Idi na www.carnet.hr Idi na cuc.carnet.hr Webfestival dodjela nagrada