preskoči na sadržaj
POVRATAK NA CUC WEB

Kriteriji ocjenjivanja

Kriteriji prema kojima će Ocjenjivački sud ocjenjivati prijavljene osobne web stranice ocjenama od 1 do 5 su sljedeći:

Sadržaj web stranice

  • Sadržaj treba biti u skladu sa odabranom kategorijom i definiranim pravilima natjecanja, svrhovit, raznolik te količina mora biti optimalna za čitatelja.

Organizacija/struktura sadržaja 

  • Ovim kriterijem ocijenjivat će se organizacija odnosno struktura sadržaja osobne web stranice. Kretanje kroz osobnu web stranicu treba biti jednostavno i intuitivno. Ovim će se kriterijem ocjenjivati intuitivna i dobro organizirana navigacija, jasna i konzistentna organizacija sadržaja, dohvatljivost informacija koje korisnik nastoji pronaći. 

Vizualni dojam

  • Vizualni dojam, odnosno dizajn je također važan jer kod posjetitelja značajno utječe na percepciju i formiranje mišljenja o web stranici, a samim time i o autoru. Stoga je bitno da na stranici bude postignut vizualan sklad i dopadljivost svih elemenata koje je čine, da bude postignuta ravnoteža u količini objavljeni sadržaja  npr. slike i teksta, te da je primjeren ciljanoj publici.

Originalnost, jedinstvenost

  • Ovim kriterijem ocjenjivat će se originalnost i jedinstvenost osobne web stranice kako u sadržajnom i vizualnom, tako i u izvedbenom smislu. Osobne web stranice odlikuje različit vizualni dizajn i sadržaj, a inovativnosti i orginalnost u vizualnoj percepciji dodatno ga ističu. U izvedbenom smislu Ocjenjivački sud cijenit će i ocjenama nagraditi jedinstvenost u svim navedenim elementima.

Opći dojam

  • Ovim kriterijem ocjenjivat će se opći dojam koji se kod posjetitelja stvara o osobnoj stranici, a samim time i o autoru, na temelju kombinacije svih ranije navedenih kriterija. 

 

preskoči na navigaciju