Ocjenjivački sud

Obrazovne sadržaje objavljene u Moodle-u pristigle na natječaj ocjenjivat će stručni Ocjenjivački sud Webfestivala 2010 kojeg čine:


1. Maja Gligora Marković, Veleučilište u Rijeci

Maja Gligora Marković završila je Filozofski fakultet u Rijeci 1998.godine i stekla zvanje profesora matematike i informatike. Radno iskustvo stjecala u gospodarstvu, srednjoškolskom obrazovnom sustavu, a od 2005. do danas radi na Veleučilištu u Rijeci kao viši predavač na Stručnom studiju informatike i Specijalističkom stručnom studiju informatike. Polaznica je Poslijediplomskog studija Informacijske znanosti pri FOI-u u Varaždinu.

Završila je niz online tečajeva u organizaciji CARNeta. Tijekom 2006./2007. akademske godine u suradnji s CARNetom koristi online tečajeve u sklopu nastave. Tijekom 2009./2010. koristila je novu CARNetovu uslugu eTečajevi implementiranu u redovnu nastavu kolegija Razvoj web aplikacija. Od 2006. godine se bavi temama vezanim uz e-learning pa tako ima niz znanstvenih i stručnih objavljenih radova (u koautorstvu) iz toga područja.

Na Veleučilištu u Rijeci zajedno s kolegama nastoji razviti i implementirati što više kolegija i drugih nastavnih oblika u eOkruženju koristeći LMS otvorenog tipa kao što je Moodle. Također nastoji prenijeti znanja i vještine iz tog područja na studente specijalističkog studija i tako ih pripremiti za eNastavu kao specifičan vid informatičke djelatnosti.2. Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Zagreb

3. Jasna Tingle, CARNet

4. Vesna Tomić, Gimnazija A. G. Matoša u Đakovu

5. Bojan Žugec, FOI Varaždin

Idi na www.carnet.hr Idi na cuc.carnet.hr Webfestival dodjela nagrada