Ocjenjivački sud

Obrazovne sadržaje objavljene u Moodle-u pristigle na natječaj ocjenjivat će stručni Ocjenjivački sud Webfestivala 2010 kojeg čine:


1. Maja Gligora Marković, Veleučilište u Rijeci

2. Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Zagreb

3. Jasna Tingle, CARNet

4. Vesna Tomić, Gimnazija A. G. Matoša u Đakovu

5. Bojan Žugec, FOI Varaždin

Bojan Žugec, znanstveni je novak/asistent na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Diplomirao je matematiku na PMF – Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru primijenjena matematika i na smjeru profesor matematike te je trenutno na poslijediplomskom doktorskom studiju na istom fakultetu. Već dvije godine intenzivno radi, zajedno s kolegama na FOI-u, na dizanju kvalitete starih i izradi novih e-materijala za studente Fakulteta.

U listopadu 2008. godine upisuje E-learning akademiju, smjer E-learning Tutoring, koju završava s pohvalama te od listopada 2009. godine kao vanjski suradnik tutorira na istoj. Kao član tima, dobitnik je Nagrade za najbolji e-kolegij „Matematika 2“ na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2008./2009. Sudjeluje u kombiniranom izvođenju nekoliko predmeta te u potpunom online izvođenju predmeta Odabrana poglavlja matematike na Fakultetu organizacije i informatike.Idi na www.carnet.hr Idi na cuc.carnet.hr Webfestival dodjela nagrada