Ocjenjivački sud

Obrazovne sadržaje objavljene u Moodle-u pristigle na natječaj ocjenjivat će stručni Ocjenjivački sud Webfestivala 2010 kojeg čine:


1. Maja Gligora Marković, Veleučilište u Rijeci

2. Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Zagreb

Jasmin Klindžić rođen je 1976. godine u Slavonskom Brodu. Zaposlen je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao sistem inženjer od 2003. godine. Od 2003. godine bavio se odabirom, implementacijom i testiranjem raznorodnih VLE rješenja kao dio tima u sklopu projekta OIZEOO pod vodstvom prof.dr.sc. Jadranke Lasić-Lazić. Kao rezultat tog projekta na razini Filozofskog fakulteta u Zagrebu je u jesen 2004. godine implementiran VLE Omega (http://omega.ffzg.hr), jedna od najvećih Moodle instalacija u RH (po broju korisnika i broju kolegija).

Voditelj je projekta prevođenja Moodle sučelja na hrvatski jezik i održavatelj Moodle jezičnog paketa za hrvatski jezik. Uz pružanje podrške krajnjim korisnicima VLE Omega, kreira i drži tečajeve o uporabi otvorenih tehnologija i učenju na daljinu. Gostujući je predavač na CARNet E-learning akademiji (ELA).3. Jasna Tingle, CARNet

4. Vesna Tomić, Gimnazija A. G. Matoša u Đakovu

5. Bojan Žugec, FOI Varaždin

Idi na www.carnet.hr Idi na cuc.carnet.hr Webfestival dodjela nagrada