Ocjenjivački sud

Obrazovne sadržaje objavljene u Moodle-u pristigle na natječaj ocjenjivat će stručni Ocjenjivački sud Webfestivala 2010 kojeg čine:


Idi na www.carnet.hr Idi na cuc.carnet.hr Webfestival dodjela nagrada