Što je Moodle?
Moodle je alat za izradu elektronskih obrazovnih sadržaja i održavanje nastave na daljinu.
Razvio ga je Australac Martin Dougiamas devedesetih godina prošloga stoljeća, potaknut željom za boljim rješenjima od onih koje je pronalazio u postojećim e-learning alatima.
 
Riječ Moodle skraćenica je izraza Modularno objektno-orijentirano dinamičko obrazovno okruženje (eng. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) i veže se na obrazovnu teoriju društvenog konstruktivizma, s naglaskom da svi sudionici učenja mogu doprinijeti procesu učenja i poučavanja. 
Od početaka do danas Moodle se značajno mijenjao, a proces njegovog kontinuiranog razvoja i dalje traje, nošen snagom brojne zajednice korisnika.
 
Moodle je modularan sustav što znači da se sastoji od manjih cjelina a omogućava izradu ili integriranje unaprijed izrađenih elektronskih nastavnih sadržaja, planiranje nastave, upravljanje korisnicima, provjeru znanja i ocjenjivanje, praćenje aktivnosti te komunikaciju. 
Moodle se može instalirati na svako računalo koje može pokrenuti PHP i podržati SQL bazu (npr. My SQL).
 
Postoje mnogi dobro educirani Moodle Partneri koji mogu pomoći Moodle korisnicima u edukaciji, uspostavi ili održavanju Moodle sustava (ili održavati njihovu Moodle stranicu).
 
Moodle zajednica je velika i broji oko 30 milijuna korisnika u svijetu. U Hrvatskoj su javno dostupna 94 sjedišta, a broj korisnika je u stalnom porastu.
 
 

Idi na www.carnet.hr Idi na cuc.carnet.hr Webfestival dodjela nagrada