Prijavljeni kolegiji

Na natjecanje Webfestival 2010 prijavljeni su sljedeći kolegiji:

  Naziv kolegija Kategorija
1. Oblikovanje mrežnih stranica Seniori (18+ godina)
2. Tržišta opcija i futuresa Seniori (18+ godina)
3. Profesionalni izazovi u baletu Kadeti (14-18 godina)
4. Elektronskim učenjem do kreativne nastave Seniori (18+ godina)
5. Hrvatska i svjetska povijest Kadeti (14-18 godina)
6. Tehničko crtanje pomoću računala Kadeti (14-18 godina)
7. Stjecanje vještina u radu sa multimedijalnim programima Juniori (4-14 godina)
8. Kritički odnos prema internetu u 8. razredu osnovne škole Juniori (4-14 godina)
9. Financijska matematika Seniori (18+ godina)
10. Patologija posteljice Seniori (18+ godina)
11. Izrada školskog lista Juniori (4-14 godina)
12. Imunologija Seniori (18+ godina)
13. Fiziologija Seniori (18+ godina) 
14. Jesmo li kiseli? Seniori (18+ godina) 
15. Rijeka_1 Seniori (18+ godina) 
16. Engleski jezik u informacijskoj tehnologiji Seniori (18+ godina) 
17. Signali i sustavi Seniori (18+ godina) 
18. Mali geografski laboratorij Juniori (4-14 godina)
19. Likovna umjetnost/Visual arts Kadeti (14-18 godina)
20. Kritički odnos prema Internetu i internetski projekti Juniori (4-14 godina)
21. Kemija 8 Juniori (4-14 godina)
22. Bilogija 8 Juniori (4-14 godina) 
23. Matematika 8 Juniori (4-14 godina)
24. Fizika 8 Juniori (4-14 godina) 
25. Hrvatski 5 Juniori (4-14 godina)
26. Hrvatski 6 Juniori (4-14 godina) 
27. Od ideje do filma Kadeti (14-18 godina)
28. Kvadratne jednadžbe Kadeti (14-18 godina)

Idi na www.carnet.hr Idi na cuc.carnet.hr Webfestival dodjela nagrada