O Webfestivalu 2010

Kao i prethodnih godina, natjecanje autora web sadržaja Webfestival pratit će CARNetovu korisničku konferenciju - CUC 2010

U nastojanju da potakne korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju od osnovne škole do fakulteta ali i na programima neformalnog i cjeloživotnog obrazovanja, Webfestival 2010 će se, pod sloganom „Moodlajmo zajedno!“, baviti obrazovnim sadržajima objavljenim u jednom od najraširenijih sustava za upravljanje učenjem otvorenog kôda – Moodle-u.

Uz ovaj, ciljevi Webfestivala 2010 su da kroz odabranu temu: 

  • pohvali i nagradi autore kvalitetnih obrazovnih sadržaja za e-učenje,
  • istakne nagrađene sadržaje kao primjer dobre prakse,
  • približi mogućnosti alata za e-učenje poput Moodle-a nastavnicima i profesorima u hrvatskom obrazovnom sustavu,
  • potakne razvoj novih sadržaja za e-učenje na hrvatskim obrazovnim ustanovama,
  • približi CARNetove usluge što širem krugu korisnika iz hrvatske obrazovne zajednice,
  • potakne povezivanje i suradnju članova Moodle zajednice u Hrvatskoj. 

Osim natjecanja online kolegija, u sklopu Webfestivala 2010 održavat će se i radionice i online tečajevi o izradi obrazovnih materijala u Moodle-u, te niz drugih interesantnih događanja


Idi na www.carnet.hr Idi na cuc.carnet.hr Webfestival dodjela nagrada