2012-10-09 23:22:00

Audio pripreme iz Politike i gospodarstva

http://drzavna-matura.com/index.php?page=mat_pig_audio1 

Autor prijavljenog sadržaja u kategoriji Majstori opisao je podcast kao: "Audio pripreme omogućuju besplatnu pripremu za državnu maturu iz Politike i gospodarstva korištenjem atraktivnih zvučnih zapisa uz prateći tekst skripte.  Korištenjem suvremenih tehnologija, pripreme su univerzalno dostupne svima, bez geografskih i bilo kakvih ograničenja."  


Webfestival