2012-10-10 09:42:58

Kad bi djeca pomagala

http://www.youtube.com/watch?v=QFnp0ZXpRIU&feature=youtu.be

Autor prijavljenog sadržaja u kategoriji Mladi kreativci opisao je video zapis kao: "Cilj je taj da djeca neke stvari ne mogu sami." 


Webfestival