2012-10-10 09:41:28

Colour Idioms

http://www.youtube.com/watch?v=fBSWkgELs4w&feature=youtu.be 

Autor prijavljenog sadržaja u kategoriji Mladi kreativci opisao je video zapis kao: Obrazovni cilj ovog video isječka je potaknuti učenike da savladaju nastavno gradivo tako da podučavaju svoje vršnjake, budući da je tada razina retencije znanja najviša. Učenici su kao kreatori ovog sadržaja preuzeli kontrolu nad učenjem od samog početka kad su istraživali gradivo, preko obrade i uvježbavanja da bi na kraju naučeno gradivo prenijeli svojim vršnjacima. Učenici su istraživali idiome na engleskom jeziku. "  


Webfestival