2012-10-10 09:39:53

Zabavna fizika

http://youtu.be/Nt9wwy4slJo 

Autor prijavljenog sadržaja u kategoriji Mladi kreativci opisao je video zapis kao: "U filmu se obrađuje tema tlaka zraka i tekućina." 


Webfestival