2012-10-10 10:32:00

Animacija 5

http://os-gornjevrapce-zg.skole.hr/skola/animacija5 

Autor prijavljenog sadržaja u kategoriji Mladi kreativci opisao je animaciju kao: "Usvojiti načine rada u Easy gif animatoru-tema Footloose." 


Webfestival