2012-10-04 20:56:53

Hrvatska (Croatia)

http://vimeo.com/36481433 

Autor prijavljenog sadržaja u kategoriji Mladi kreativci opisao je video zapis kao: "Film je nastao kao dio eTwinning projekta (http://sites.google.com/site/crossingbordersviavideos/Topic-1) Zadatak je bio videom predstaviti svoju zemlju u trajanju do 4 minute)." 


Webfestival