2012-10-04 16:10:02

Putovanje Transsibirskom željeznicom

http://ruskafed.pbworks.com

Autor prijavljenog sadržaja u kategoriji Majstori opisao je video zapis kao: "Video materijal služi za nastavu geografije u 7. razredu osnove škole. Cilj materijala je potaknuti i motivirati učenike na kreativan i istraživački rad. Naime, nakon pogledanog filma i pročitane literature učenici osmišljavaju igrokaz, tj. zamišljaju putovanje Transsibirskom željeznicom."


Webfestival