2012-10-04 16:06:50

Jura i državna matura

http://goo.gl/2FJxS

Autor prijavljenog sadržaja u kategoriji Majstori opisao je animaciju kao: "Cilj sadržaja je savladavanje oblikovanja ćelije za prihvat i prikaz traženih podataka, pretvaranje matematičkih izraza u naredbe, te primjena osnovnih operatora i funkcija u tabličnim proračunima."


Webfestival