2012-10-04 16:02:29

Znanost i pseudoznanost - demarkacija

http://www.youtube.com/watch?v=1_bd3hxyiqg 

Autor prijavljenog sadržaja u kategoriji Majstori opisao je animaciju kao: "U ovoj lekciji pozabavili smo se pitanjem kako i gdje povući granice između znanosti i neznanosti. Taj problem se u filozofiji znanosti naziva problemom demarkacije. Pogledajte video za detalje! :) "


Webfestival